ПРOJEKTИ

ПРОЈЕКТИ ЗЗЗРС ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

18.03.2011.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

 

Влада Републике Српске Eures (The European Job Mobility Portal) Агенција за рад и запошљавање
Пројекат запошљавања младих MDG Fund Центар за развој каријере

Aнkeтa

Број незапослених у Републици Српској би се могао смањити ако се