ПРOJEKTИ

ПРОЈЕКТИ ЗЗЗРС ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

29.03.2017.Публикације

Статистички Билтен - фебруар 2017.
Статистички Билтен Завода за запошљавање

Све публикације

 

Влада Републике Српске Eures (The European Job Mobility Portal) Jooble - Послови у БиХ
Партнер Jooble Агенција за рад и запошљавање Пројекат запошљавања младих

Aнkeтa

Број незапослених у Републици Српској би се могао смањити ако се