ПРOJEKTИ

ПРОЈЕКТИ ЗЗЗРС ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

18.03.2011.Публикације

Висока стручна спрема
Висока стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

 

Jooble - Послови у БиХ Eures (The European Job Mobility Portal) Агенција за рад и запошљавање
Влада Републике Српске Партнер Jooble Пројекат запошљавања младих

Aнkeтa

Број незапослених у Републици Српској би се могао смањити ако се