ПРOJEKTИ

ПРОЈЕКТИ ЗЗЗРС ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

18.03.2011.Публикације

Средња стручна спрема
Средња стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

 

Eures (The European Job Mobility Portal) Агенција за рад и запошљавање Партнер Jooble
Влада Републике Српске Jooble - Послови у БиХ Пројекат запошљавања младих

Aнkeтa

Број незапослених у Републици Српској би се могао смањити ако се