Како се пријавити на Биро

Како се пријавити на Биро

НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ СЕ СМАТРА ...

лице пријављено на евиденцију Завода, старости од 15 до 65 година, способно или ограничено способно за рад које није у радном односу или које није на други начин остварило право на рад.

Обавеза незапосленог лица је да активно тражи посао, односно прати стање на тржишту рада и информише се о слободним радним мјестима!

УКОЛИКО СТЕ НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ ПРИЈАВИТЕ СЕ У БИРО У МЈЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО?

- лична карта
- радна књижица
- доказ о школској спреми
- други докази у складу са Законом (увјерења, потврде и сл.)
- доказ о престанку уговора о раду уколико сте били у радном односу

ПРАВА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

- информисање о могућностима и условима за запошљавање
- посредовање у запошљавању
- савјетовање о избору занимања
- стручно оспособљавање и припрема за запошљавање
- права на материјално – правну заштиту и то:
● новчана накнада
● пензијско и инвалидско осигурање
● здравствено осигурање

ОСТАЛА ПРАВА ПО ОСНОВУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

- Новчана накнада

Ово право Вам припада ако имате најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у последњих 12 мјесеци или 12 мјесеци са прекидима у посљедњих 18 мјесеци и ако вам радни однос није престао без вашег захтјева, сагласности или кривице.

Новчана накнада се исплаћује у трајању од 1 до 12 мјесеци у зависности од дужине стажа осигурања и то:
а) за стаж осигурања до 12 мјесеци – мјесец дана;
б) за стаж осигурања од 1 до 2 године – два мјесеца;
в) за стаж осигурања од 2 до 5 година – три мјесеца;
г) за стаж осигурања од 5 до 15 година – шест мјесеци;
д) за стаж осигурања од 15 до 30 година- девет мјесеци;
ђ) за стаж осигурања преко 30 година – 12 мјесеци.

За вријеме док остварује право на новчану накнаду незапослено лице такође остварује право и на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.
Пензијско и инвалидско осигурање
Незапослено лице може остварити и право на пензијско и инвалидско осигурање у трајању до три године, уколико са тим стажом осигурања испуњава услов за старосну пензију.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ВАША ПРАВА О ОБАВЕЗЕ ДОБИЋЕТЕ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ.

03.07.2019. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести