Центар за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО)

ЦИСО је право мјесто гдје можете добити услуге информисања, савјетовања и обуке, али и мјесто гдје Ваше идеје могу бити препознате и претворене у нове и квалитетније услуге по Вашој мјери.

Центри за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО) формирани су у оквиру имплементације пројекта запошљавања и задржавања младих (YЕРП) у сарадњи са заводима за запошљавање у БиХ  на 13 локација. Завод за запошљавање Републике Српске је  формирао шест оваквих Центара и то у филијалама Приједор, Добој, Источно Сарајево, Бијељина, Бања Лука и Требиње.

ЦИСО су организовани унутар јавних служби за запошљавање.

Циљ Центра за информисање, савјетовање и обуку је омогућавање приступа младим незапосленим лицима услугама савјетовања, информисања и професионалног оспособљавања у циљу проналаска посла, индивидуално савјетовање и рад у групи.

ЦИСО је мјесто гдје ћете наћи библиотеку која садржи информације о образовању и запошљавању, приступ интернету у циљу тражења посла, индивидуално савјетовање и рад у групи.

ЦИСО је отворен за све младе особе старости од 15 до 30 година које спадају у сљедеће категорије:
•      Младе незапослене особе евидентиране при јавним службама за запошљавање које активно траже посао;

•      Младе запослене особе које желе да промијене посао;

•      Млади повратници из дијаспоре;

•      Младе особе које желе побољшати своје капацитете запошљивости у складу са стварним потребама на тржишту рада;

•      Ученици завршних разреда основних и средњих школа којима су потребне услуге професионалне оријентације∕каријерног усмјеравања.

ЦИСО сарађује са послодавцима из приватног и јавног сектора, образовним институцијама (основним и средњим школама, факултетима), невладиним организацијама које спроводе програме у циљу јачања запошљивости и предузетничких вјештина младих, родитељима и наставницима. 

 

ЦИСО ће радити на унапређењу :
•      Вјештина активног тражења посла

•      Размишљања о томе шта млади могу понудити послодавцу

•      Размишљања о томе шта им недостаје да би били конкурентнији на тржишту рада и како могу унаприједити своја знања, животне вјештине и кључне компетенције

•      Одабира огласа на који се пријављују

•      Комуникације са  послодавцем

•      Понашања на интервјуу за посао

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

18.01.2023.Публикације

Статистички билтен- децембар 2022.
Статистички билтен ЈУ ЗЗЗРС за децембар 2022.

Све публикације

Вијести