Новчана накнада - право за вријеме незапослености

Ово  право  Вам  припада  ако сте провели најмање осам мјесеци непрекидно у осигурању од незапослености у  последњих 12 мјесеци или 12 мјесеци  са прекидима у осигурању од незапослености у посљедњих 18 мјесеци и ако вам је радни однос престао без вашег захтјева, сагласности или кривице. Радник остварује наведена права и у случају када једнострано откаже уговор послодавцу због неисплаћених плата или доприноса у периоду дужем од три мјесеца.

Новчана накнада се исплаћује у трајању од 1 до 24 мјесеца у зависности од дужине радног стажа и то:
а) до навршених 12 мјесеци – мјесец дана;
б) од годину дана до навршене 2 године –  2 мјесеца;
в) од 2 године до навршених 5 година – 3 мјесеца;
г) од 5 до навршених 10 година – 6 мјесеци;
д) од 10 година до навршених 20 година – 9 мјесеци;
ђ) од 20 година до навршених 30 година – 12 мјесеци;
е) од 30 година до навршених 35 година – 18 мјесеци;
ж) преко 35 година - 24 мјесеца.

Код поновног остваривања права на новчану накнаду у стаж осигурања се урачунава само стаж осигурања који је незапослено лице остварило послије примања последње новчане накнаде.

За  вријеме  док  остварује  право  на  новчану накнаду  незапослено  лице  такође  остварује право  и  на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

Питање права на новчану накнаду регулисано је Законом о посредовању и запошљавању и правима за вријеме незаполсености ("Службени гласник Републике Српске", број 30/10, 102/12 и 94/19) који можете пронаћи овдје.  

15.02.2021. Пројекти ЗЗЗРС

Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2021. години
 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује…

Сви пројекти

12.11.2021. Остали пројекти

Coca-Colina подршка младима ставља у фокус - ментално здравље!
Coca-Colina подршка младима у програм уврстила теме за које су…

Сви пројекти

29.10.2021.Публикације

Статистички билтен- септембар 2021.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације

Вијести