Новчана накнада - право за вријеме незапослености

Ово  право  Вам  припада  ако  имате  најмање осам  мјесеци непрекидног стажа осигурања у  последњих  12 мјесеци  или  12  мјесеци  са прекидима у посљедњих 18 мјесеци и ако вам радни однос није престао без вашег захтјева, сагласности или кривице.

Новчана накнада се исплаћује у трајању од 1 до 12 мјесеци у зависности од дужине стажа осигурања и то:
а) за стаж осигурања до 12 мјесеци – мјесец дана;
б) за стаж осигурања од 1  до 2 године –  два мјесеца;
в) за стаж осигурања од 2 до 5 година – три мјесеца;
г) за стаж осигурања од 5 до 15 година – шест мјесеци;
д) за стаж осигурања од 15 до 30 година – девет мјесеци;
ђ) за стаж осигурања преко 30 година – 12 мјесеци.

Код поновног остваривања права на новчану накнаду у стаж осигурања се урачунава само стаж осигурања који је незапослено лице остварило послије примања последње новчане накнаде.

За  вријеме  док  остварује  право  на  новчану накнаду  незапослено  лице  такође  остварује право  и  на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

28.01.2019. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2019. години
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине позива…

Сви пројекти

02.04.2019.Публикације

Статистички Билтен - јануар 2019.
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Све публикације

Вијести