Новчана накнада - право за вријеме незапослености

Ово  право  Вам  припада  ако сте провели најмање осам мјесеци непрекидно у осигурању од незапослености у  последњих 12 мјесеци или 12 мјесеци  са прекидима у осигурању од незапослености у посљедњих 18 мјесеци и ако вам је радни однос престао без вашег захтјева, сагласности или кривице. Радник остварује наведена права и у случају када једнострано откаже уговор послодавцу због неисплаћених плата или доприноса у периоду дужем од три мјесеца.

Новчана накнада се исплаћује у трајању од 1 до 18 мјесеци у зависности од дужине  проведеног времена у осигурању од незапослености:
а) до навршених 12 мјесеци - мјесец дана,
б) од годину дана до навршене двије године - два мјесеца,
в) од двије године до навршених пет година - три мјесеца,
г) од пет година до навршених десет година - шест мјесеци,
д) од десет година до навршених 20 година - девет мјесеци,
ђ) од 20 година до навршених 30 година - 12 мјесеци,
е) од 30 година до навршених 35 година - 15 мјесеци,
ж) преко 35 година - 18 мјесеца.

Код поновног остваривања права на новчану накнаду у стаж осигурања се урачунава само стаж осигурања који је незапослено лице остварило послије примања последње новчане накнаде.

За  вријеме  док  остварује  право  на  новчану накнаду  незапослено  лице  такође  остварује право  и  на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

Питање права на новчану накнаду регулисано је Законом о посредовању и запошљавању и правима за вријеме незаполсености ("Службени гласник Републике Српске", број 30/10, 102/12, 94/19 и 112/23) који можете пронаћи овдје.  

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

04.07.2022.Публикације

Статистички билтен- мај 2022.
Статистички билтен ЈУ ЗЗЗРС за мај мјесец 2022. године

Све публикације

Вијести