Новчана накнада - право за вријеме незапослености

Ово  право  Вам  припада  ако  имате  најмање осам  мјесеци непрекидног стажа осигурања у  последњих  12 мјесеци  или  12  мјесеци  са прекидима у посљедњих 18 мјесеци и ако вам радни однос није престао без вашег захтјева, сагласности или кривице.

Новчана накнада се исплаћује у трајању од 1 до 12 мјесеци у зависности од дужине стажа осигурања и то:
а) за стаж осигурања до 12 мјесеци – мјесец дана;
б) за стаж осигурања од 1  до 2 године –  два мјесеца;
в) за стаж осигурања од 2 до 5 година – три мјесеца;
г) за стаж осигурања од 5 до 15 година – шест мјесеци;
д) за стаж осигурања од 15 до 30 година – девет мјесеци;
ђ) за стаж осигурања преко 30 година – 12 мјесеци.

Код поновног остваривања права на новчану накнаду у стаж осигурања се урачунава само стаж осигурања који је незапослено лице остварило послије примања последње новчане накнаде.

За  вријеме  док  остварује  право  на  новчану накнаду  незапослено  лице  такође  остварује право  и  на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

05.04.2017. Остали пројекти

Пројекат “Урбана пољопривреда”
Пројекат “Урбана пољопривреда” је базиран на развоју…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Високо квалификовани радници
Високо квалификовани радници на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести