Пропратно  и Контактно писмо

Пропратно и контактно писмо прате Вашу радну биографију и имају функцију да Вас представи потенцијалном послодавцу и заинтересују га да прочита Вашу радну биографију и да Вас позове на разговор.

Пропратно писмо пишете када конкуришете на радно место које је јавно оглашено или сте за њега сазнали из неких других извора.

Контактно писмо пишете када желите да откријете могућности запошљавања на "скривеном тржишту рада", послове који нису оглашени. Послове на "скривеном тржишту рада" откривате путем сопствене мреже информисања и кроз контакте са послодавцима у областима које Вас занимају. Кроз те контакте требало би да сазнате имена одговорних особа у предузећима/установама у којима бисте желели да се запослите.

Припрема за писање писма:
Истражите предузеће/установу код које желите да конкуришете. Посебно анализирајте захтеве позиције за коју конкуришете. Ако се јављате на оглас, осим овога требало би да анализирате и захтеве који су у огласу наведени.

Сумирајте податке о свом образовању, радном искуству, постигнућима и унапређењима, општим и преносивим особинама и вјештинама, стручним знањима. Затим извршите одабир оних информација које можете повезати са захтевима позиције и потребама
фирме код које желите да конкуришете.

Информације организујте по темама и артикулишите их у јасне и прецизне реченице. Водите рачуна да реченице не буду дугачке и неразумљиве. Користите активне глаголе. Трудите се да не понављате исте реченичне конструкције као у CV-у. Истакните своје квалификације које Вас препоручују за жељени посао, а изоставите оно што Вам не иде у прилог.

Вијести