Европски формат биографије / CV

EВРОПСКИ

CURRILUCUM VITAE
ФОРМАТ

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Име и презиме [ Друго презиме ]
Адреса [ Број куће, назив улице, поштански број, град, држава]
Телефон
Фаx
Е-маил
Држављанство
Датум рођења [ Дан, месец, година ]

РАДНО ИСКУСТВО
• Датуми (од – до) [ Додајте нове уносе за сваки релевантни период, почевши са најскоријим ]
• Назив и адреса послодавца
• Врста посла или сектор
• Занимање или позиција
• Главне активности и
одговорности

ОБРАЗОВАЊЕ И
ОСПОСОБЉАВАЊЕ
• Датуми (од – до) [ Додајте нове уносе за сваки релевантни период, почевши са најскоријим ]
• Назив организације
образовања или
оспособљавања
• Правац образовања
• Квалификације
• Ниво у државној квалификацији
(НСС, ССС, ВСС, ВШС)

ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ И
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Животно искуство, нешто што није
базирано на Вашим
квалификацијама.


МАТЕРЊИ ЈЕЗИК [ Назначите матерњи језик ]
ДРУГИ ЈЕЗИЦИ
[ Назначите језик ]
• Читање [ Назначите ниво: одличан, добар, основни ]
• Писање [ Назначите ниво: одличан, добар, основни ]
• Изговор [ Назначите ниво: одличан, добар, основни
СОЦИЈАЛНЕ СПОСОБНОСТИ
И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Живот и рад са другим људима у
мултикултуралној средини, позиције
где је комуникација веома
важан фактор, као и ситуације где
је тимски рад неопходан (нпр.
културни догађаји, спорт …)
[ Опишите способности и компетенције ]

ОГРАНИЗАЦИОНЕ
СПОСОБНОСТИ И
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Координација и администрација
особља, пројеката, буџета.
Односи се на посао или
добровољан рад.
[ Опишите способности и компетенције ]


ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Коришћење рачунара и друге
специфичне опреме.
[ Опишите способности и компетенције ]

УМЕТНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Музика, поезија, дизајн, итд.
[ Опишите способности и компетенције ]

ДРУГЕ СПОСОБНОСТИ И
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Способности и компетенције које
нису нигде поменуте.
[ Опишите способности и компетенције ]

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ [ Уколико поседујете писмо препоруке, то наведите овде ]

ДОДАЦИ [ Наведите све додатке које намеравате послати уз CV ]

 

 

15.02.2021. Пројекти ЗЗЗРС

Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2021. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм…

Сви пројекти

02.03.2021. Остали пројекти

Феријални рад у СР Њемачкој у 2021. години
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине позива…

Сви пројекти

07.04.2021.Публикације

Статистички билтен- април 2020.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације

Вијести