ТРЖИШТЕ РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2023. ГОДИНИ

Пет, 14.06.2024.


Тржиште рада Републике Српске карактерише неактивност појединих категорија незапослених лица, посебно жена и младих. У укупној структури радно способног становништва активно је само 40,6% жена и око 36% младих (15-30 година). Када говоримо о мушкој популацији 59,4% је активно на тржишту рада.

Понуда на тржишту рада Републике Српске је сљедећа: на дан 31. 12. 2023. године евидентирано је 58.790 незапослених лица (видјети Анекс I), што је за 561 лице (0,9%) мање него у новембру 2023. године. У односу на децембар 2022. године, када је евидентирано 64.295 лица, број незапослених мањи је за 5.505 или 8,6 %. Од укупног броја евидентираних незапослених лица 52,7% су жене.

Просјечан мјесечни број незапослених у 2023. години износио је 61.093 (6.653 лица или 9,8% мање него претходне године).

Извјештај који слиједи сачињен је у складу са смјерницама „Другог пројекта подршке запошљавању (ЕСП 2)ˮ који финансира Свјетска банка има за циљ повећање запошљавања у формалном приватном сектору међу циљним групама регистрованих лица која траже посао.

Циљ  је да се прикажу основни параметри који карактеришу тржиште рада у 2023. години, стање незапослености и структура понуде радне снаге, могућности запошљавања, утицај разних дешавања екстерног карактера на тржиште рада (рат у Украјини и глобална инфлаторна кретања) као и мјере активне политике које је реализовао Завод за запошљавање Републике Српске у 2023.

Извјештај је намијењен тражиоцима посла, послодавцима и широј јавности и доступан је ОВДЈЕ.

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

25.11.2022.Публикације

Статистички билтен-октобар 2022.
Статистички билтен ЈУ ЗЗЗРС за мјесец октобар 2022. године

Све публикације