Најтраженија занимања у Републици Српској

Чет, 15.12.2022.


У склопу истраживања тржишта рада 2022/2023, које на годишњем нивоу проводи ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, током септембра и октобра организовано је анкетирање репрезентативног узорка послодаваца из Републике Српске који имају пет и више запослених. Активност је проведена у оквиру пројекта ,,Унапређење истраживања тржишта радаˮкоји финансира Европска унија, а проводи се уз уједначену методологију истраживања на нивоу Босне и Херцеговине.

Према облику власништва, истраживањем су у највећем проценту обухваћени  субјекти из приватног сектора (88,6%), а према величини, највише малих (87%), затим средњих (7,3%) и великих предузећа (5,7%), што одговара привредној ситуацији у Републици Српској.

Од укупно 1.015 анкетираних послодаваца, 507 или 50% је исказало потребу за запошљавањем нових радника у 2023. години (2.792), углавном због очекиваног повећања обима пословања. Највеће процијењене потребе за новим запошљавањем у наредној години исказане су за занимањима у услужним дјелатностима (35,7%), потом индустријским (33,5%), а слиједе трговина  (21,4%) и грађевинарство (8,8%).

Најтраженија занимања су са средњом школом до три године (KВ, ВKВ) и то 55,69% укупних потреба, слиједи ССС (19,70%) и ПKВ, НСС (9,38%) и ВСС (9,38%).

Најтраженија занимања III и KВ степена средње стручне спреме у 2023. години према резултатима анкетирања ће бити: продавач-трговац, обућар, шивач, конобар, руковалац машинама за израду пластичних производа, столар, возач камиона, возач теретног возила, економски техничар, бравар, доктор медицине, зидар, армирач, руковалац грађевинским машинама, кројач и др. Исказана је и значајна потражња за помоћним радницима у производњи и радницима за једноставне послове.

За занимања са високом стручном спремом, највећа потражња према прогнозама послодаваца биће исказана за докторима медицине, радницима из ИТ сектора (програмери, ИТ девелопери и др.), затим економистима, магистрима фармације, те грађевинским инжењерима.

Од специфичних категорија, већина послодаваца је исказала спремност за запошљавањем младих без радног искуства, жена из руралних подручја, неквалификованих радника, старијих од 50 година као и демобилисаних бораца, а најмање су спремни запослити стране држављане као потенцијалну нову радну снагу на тржишту рада у Републици Српској.

Скоро 58% анкетираних послодаваца планира раст обима пословања (производње, продаје и услуга) и раст финансијског резултата у 2023. години, што указује на релативан оптимизам и очекивања да ће доћи до побољшања пословног амбијента у Републици Српској. Повећање плата радницима у наредној години процјењује 636 или 62,7% анкетираних послодаваца, у износу до 10%.

Потребе за додатним оспособљавањем радника у наредној години, у складу са плановима увођења нових технологија и промјена у процесу рада, навело је нешто више од 15% анкетираних послодаваца, највећим дијелом из групе индустријских дјелатности. Наведени послодавци исказали су највећу потребу за организовањем обука за конкретне послове у оквиру радног мјеста, затим обуке за рад на рачунару, те за доквалификацијом и преквалификацијом у оквиру формалног образовања.

У контексту могућности пружања подршке организовању практичне наставе, 306 послодаваца или 30,1% од укупно анкетираних је изјавило да има могућности и да је спремно примити ученике или студенте на практичну наставу, највећим дијелом за занимања: медицинска сестра-техничар, шивач продавач-трговац, кувар-конобар, економиста, електротехничар, помоћни радник у производњи, бравар, столар и инжењер електротехнике, цнц оператер, тапетар и др.

Истраживање је показало да анкетирани послодавци нове кадрове најчешће траже кориштењем услуга Завода за запошљавање, затим путем личних контаката, те посредством образовних установа, али и кориштењем властите базе података и друштвених мрежа.

Цјелокупан извјештај о истраживању тржишта рада у Републици Српској за 2022/2023. биће објављен до краја ове године.

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

14.03.2024.Публикације

Статистички билтен- јануар 2024. године
Статистички билтен ЈУЗЗЗРС за јануар мјесеце 2024. године

Све публикације