Надлежност Завода

Основне функције Завода су:

посредовање у запошљавању, јавно обавјештавање о могућностима и условима запошљавања, савјетовање о избору посла (професионална оријентација) стручно оспособљавње и припрема за запошљавање, спровођење програма запошљавања, обављање организационих, стручних, административних и других послова у вези са остваривањем права на новчану накнаду.

Незапослено лице коме је престао радни однос без његове сагласности, захтјева или кривице, а које има најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у последњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци са прекидима у последњих 18 мјесеци остварује право и на новчану накнаду.

Право на новчану накнаду незапослено лице има од првог дана престанка радног односа ако се пријави Заводу у року од 30 дана од дана престанка радног односа, а ако се пријави Заводу након истека тог рока, права му почињу тећи од дана пријављивања Заводу, умањена за период кашњења.

Износ новчане накнаде се утврђује на основу остварене тромјесечне просјечне зараде прије престанка радног односа и не може бити нижи од 20 % просјечно исплаћене нето плате у Републици нити виши од износа једне просјечно исплаћене нето плате у Републици, у мјесецу који претходи доношењу рјешења.

Трајање права на новчану накнаду износи од 1 до 24 мјесеца у зависности од дужине стажа осигурања.

29.01.2024. Остали пројекти

Јавни позив студентима за програм Феријалног рада у СР Њемачкој у 2024. години
И ове године као и претходних Завод за запошљавање Републике…

Сви пројекти

29.09.2023.Публикације

Статистички билтен- август 2023.
Статистички билтен ЈУЗЗЗРС за август 2023. године

Све публикације

Вијести