Надлежност Завода

Основне функције Завода су:

посредовање у запошљавању, јавно обавјештавање о могућностима и условима запошљавања, савјетовање о избору посла (професионална оријентација) стручно оспособљавње и припрема за запошљавање, спровођење програма запошљавања, обављање организационих, стручних, административних и других послова у вези са остваривањем права на новчану накнаду и здравствену заштиту.

Незапослено лице коме је престао радни однос без његове сагласности, захтјева или кривице, а које има најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у последњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци са прекидима у последњих 18 мјесеци остварује право и на новчану накнаду.

Право на новчану накнаду незапослено лице има од првог дана престанка радног односа ако се пријави Заводу у року од 30 дана од дана престанка радног односа, а ако се пријави Заводу након истека тог рока, права му почињу тећи од дана пријављивања Заводу, умањена за период кашњења.

Износ новчане накнаде се утврђује на основу остварене тромјесечне просјечне зараде прије престанка радног односа и не може бити нижи од 20 % просјечно исплаћене нето плате у Републици нити виши од износа једне просјечно исплаћене нето плате у Републици, у мјесецу који претходи доношењу рјешења.

Трајање права на новчану накнаду износи од три до 12 мјесеци у зависности од дужине стажа осигурања.

За вријеме трајања материјално правног обезбјеђења незапослено лице остварује и право на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

22.07.2020. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

12.01.2011.Публикације

Како се представити послодавцу
Брошура “Како се најбоље представити”

Све публикације

Вијести