Организациона структура Завода

Завод за запошљавање Републике Српске чине централна служба, седам филијала и 60 бироа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2021.Публикације

Статистички билтен- септембар 2021.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације