ПРOJEKTИ

ПРОЈЕКТИ ЗЗЗРС ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

20.10.2016.Публикације

Статистички Билтен - октобар 2017.
Статистички Билтен Завода за запошљавање РС

Све публикације

 

Eures (The European Job Mobility Portal) Jooble - Послови у БиХ Пројекат запошљавања младих
Агенција за рад и запошљавање Партнер Jooble Влада Републике Српске

Aнkeтa

Број незапослених у Републици Српској би се могао смањити ако се