„Заједно смо ближе - Моделирање локалних партнерстава с циљем помоћи и подршке за радну активацију корисника социјалне заштитеˮ у Приједoру

Сри, 11.01.2023.


У оквиру Пројекта „Заједно смо ближе - Моделирање локалних партнерстава с циљем помоћи и подршке за радну активацију корисника социјалне заштитеˮ који се реализује уз подршку ,,УНИЦЕФ-аˮ у БиХ у оквиру пројекта „Јачање социјалне и здравствене заштите као одговор на пандемију ,,Ковид 19ˮ, а који финансира ,,USAIDˮ у периоду од 26. до 28. децембра у просторијама ЈУ Центар за социјални рад Приједор, одржане су радионице: „Едукација побољшања запошљивости рањивих категоријаˮ и „Јачање пословних компетенцијаˮ.

Наведене радионице реализоване су кроз четири модула: савладавање и превазилажење пасивног односа према радној активацији за дугорочно и тешко запошљива незапослена лица, психолошке радионице с циљем јачања личних карактеристика и изградњи будућих бољих радних перформанси, савладавање техника и вјештина неопходних за активно тражење посла и оспособљавање за обављање самосталне дјелатности.

Радионице су намијењене за изабране кориснике пројекта  који спадају у раније дефинисане рањиве категорије незапослених лица и то: корисници породично-правне заштите - приоритетно жртве породичног насиља са дјецом и корисници једнократних помоћи - приоритетно породице са дјецом из руралних подручја.

Радионице су водили: Сања Топић, психолог у ЈУ Центар за социјални рад Приједор и Драган Драгојевић, виши стручни сарадник за професионално и каријерно информисање у ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - Филијала Приједор. Ове радионице представљају реализацију моделирања Интегрисаног вођења случаја на локалном нивоу, а на основу потписаног Протокола о сарадњи локалних институција и организација.

Наведени Протокол су са градоначелником града Приједора потписали представници локалних институција и организација: ЈУ Центар за социјални рад Приједор, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - Филијала Приједор, ЈУ Машинска школа Приједор, Подручна привредна комора Бања Лука - канцеларија Приједор, Развојна агенција Града Приједора ,,ПРЕДАˮ и Удружење грађана ,,Хлеб животаˮ. Овим Протоколом успостављена је сарадња између локалних институција на подручју града Приједора у области интегрисаног вођења случаја, с циљем радне активације и интеграције на тржиште рада дефинисаних приоритетних рањивих група корисника социјалне заштите и смањења њихове зависности од социјалних давања. На основу потписаног протокола о сарадњи локалних институција и организација, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - Филијала Приједор и Центар за социјални рад Приједор именовали су по једног водитеља случаја за имплементацију модела интегрисаног вођења случаја.

Пројекат „Заједно смо ближеˮ је значајан и јединствен искорак на путу радне активације ових лица јер је у цјелости усмјерен на активно укључивање поменутих категорија корисника, утицај на њихову промјену свијести, оснаживање личних ресурса, повећање самопоуздања и самопоштовања, излазак из пасивне позиције, те повећање капацитета запошљивости и мотивације за ова лица.

Развојни циљ пројекта је допринос смањењу социјалне искључености рањивих група - корисника социјалне заштите јачањем међусекторске сарадње на локалном нивоу усмјерене на развој друштвеног предузетништва и проширење спектра услуга подршке и помоћи кроз увођење модела интегрисаног вођења случаја.

Све вијести

Остале вијести

29.01.2024. Остали пројекти

Јавни позив студентима за програм Феријалног рада у СР Њемачкој у 2024. години
И ове године као и претходних Завод за запошљавање Републике…

Сви пројекти

15.04.2022.Публикације

Статистички билтен- март 2022.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације