Професионално информисање ученика

Уто, 14.05.2024.


ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и ове године је реализовао активности професионалног информисања ученика завршних разреда основних и средњих школа у школској 2023/2024. години.

Укупан број ученика који је учествовао у овој активности је 13 743 и то у 713 одјељења на подручју Републике Српске.

Професионално информисање ученика завршних разреда је реализовано директно у средњим школама а индиректно у основним, гдје је наставно особље ученицима презентовало материјал који је Завод припремио.

Стручни сарадници Центара за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО) у седам филијала као и стручни сарадници из десет Клубова за тражење посла провели су поменуту активност у 407 одјељења завршних разреда средњих школа широм Републике Српске.

Укупно 8 112 ученика упознато је са значајем избора каријерног пута, најбројнијим и најтраженијим занимањима на евиденцији Завода и понудом високошколског образовног система у Републици Српској. Кроз презентацију је дат осврт  на способности и особине личности неопходне за бављење одређеним послом, на начин процјене професионалног интересовања као и на најчешће грешке при избору занимања.

У 306 одјељења завршних разреда основних школа презентацију „Професионално информисање ученикаˮ погледао је 5 631 ученик.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је провео активности професионалног информисања у складу са Стратегијом запошљавања Републике Српске 2021–2027. и дефинисаним мјерама за унапређење каријерног усмјеравања и савјетовања, а које су подржали Министарствo просвјете и културе Републике Српске и школе на подручју Републике Српске.

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

21.03.2024.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације