Истраживање тржишта рада у Републици Српској  2022/2023. година

Чет, 01.09.2022.


ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске ће почев од 1. 9. 2022. године на подручју Републике Српске спроводити анкетирање послодаваца с циљем истраживања тржишта рада за 2022. годину и плановима за 2023. годину. Истраживање ће трајати до краја септембра 2022. године.

Истраживање тржишта рада обавља се у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српскеˮ, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим Програмом рада ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, као и у складу са Стратегијом запошљавања и Акционим планом запошљавања за 2022. годину.

Методологија и упитник за послодавце у 2022. години настао је као резултат рада Завода за запошљавање Републике Српске у сарадњи са пројектом Европске уније ,,Унапређење истраживања тржишта радаˮ.

Циљ истраживања је прикупљање података од послодаваца о запошљавању у 2022. години и потребама запошљавања у 2023. години, те кретањима на тржишту рада у Републици Српској. Упитником се испитују стварно стање, мишљења и перцепције у предузећима на подручју Републике Српске. Фокус оваквог упитника је на послодавцу (предузећу), с обзиром да послодавац има одговорност за одабир технологије и начина организације рада и производње те је најдиректније укључен у тржиште рада. Главни корисници овог истраживања су креатори политика, као и доносиоци одлука у подручјима запошљавања, образовања, економског развоја Републике Српске, али и шира јавност.

Планирано је да се у оквиру истраживања обухвати репрезентативни узорак од око 1.100 послодаваца малих, средњих и великих предузећа различитих врста дјелатности.

Анкетари су радници Завода за запошљавање који ће на терену користити онлајн упитник, а питања ће се односити на сагледавање потреба за радном снагом, најтраженија занимања, отежавајуће околности приликом проналаска радника са потребним занимањем и вјештинама, као и питања у вези са спремношћу послодаваца да организују практичне обуке за ученике, студенте и незапослена лица.

Други дио питања односиће се на процјене пословања у 2022. години, планове запошљавања радне снаге у 2023. години, као и процјене сарадње са ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.

Резултати анкете ће послужити унапређењу система за праћење и потребу процјена тржишта рада, спровођењу и процјени ефикасности мјера активне политике, као и побољшању размјене информација о понуди и потражњи радне снаге у складу са међународним стандардима.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске позива послодавце са подручја Републике Српске да се одазову позиву за учешће у анкети и да учествују у поменутом истраживању, а прикупљени резултати ће бити презентовани јавности до краја текуће године.

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

14.10.2022.Публикације

Статистички билтен- септембар 2022.
Статистички билтен ЈУ ЗЗЗРС за мјесец септембар 2022.

Све публикације