Истраживање тржишта рада 2022/2023. године

Уто, 03.01.2023.


ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске je провео Истраживање тржишта рада у Републици Српској. У августу 2022. године приступило се узорковању послодаваца, тестирању упитника, те провођењу обука регионалних координатора и анкетара, а анкета је проведена у периоду од 1. септембра 2022. до 15. октобра 2022. године.

Анкетирано је укупно 1.015 послодаваца са територије Републике Српске и то мала, велика и средња предузећа. Анкетом нису обухваћена предузећа са сљедећим дјелатностима: пољопривреда, шумарство и риболов, јавна управа и одбрана, образовање, дјелатности домаћинстава као послодаваца и дјелатности екстериторијалних организација и органа.

Методологија и упитник за послодавце у 2022. години настао је као резултат рада Завода за запошљавање Републике Српске у сарадњи са Федералним заводом за запошљавање, Заводом за запошљавање Брчко дистрикта БиХ. Ријеч је о истраживању које је провео ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске користећи властите ресурсе, знања и вјештине уз техничку подршку пројекта Европске уније ,,Унапређење истраживања тржишта радаˮ.

Циљ истраживања је прикупљање података од послодаваца о запошљавању у 2022. години и потребама запошљавања у 2023. години, те кретањима на тржишту рада у Републици Српској. Фокус упитника је на послодавцу (предузећу), с обзиром да послодавац има одговорност за одабир технологије и начина организације рада и производње, те је најдиректније укључен у тржиште рада.

Главни корисници овог истраживања су креатори политика, као и доносиоци одлука у подручјима запошљавања, образовања, економског развоја Републике Српске, послодавци који имају потребу за запошљавањем, обукама, подстицајима, али и шира јавност уопште.

Резултати анкете ће послужити унапређењу система за праћење и потребу процјена тржишта рада, спровођењу и процјени ефикасности мјера активне политике, као и побољшању размјене информација о понуди и потражњи радне снаге у складу са међународним стандардима.

Детаљан документ Истраживања тржишта рада можете прегледати ОВДЈЕ.

Све вијести

Остале вијести

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

20.04.2023.Публикације

Статистички билтен- март 2023.
Статистички билтен ЈУЗЗЗРС за март 2023.

Све публикације