Истраживање тржишта рада 2022/2023. године

Уто, 03.01.2023.


ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске je провео Истраживање тржишта рада у Републици Српској. У августу 2022. године приступило се узорковању послодаваца, тестирању упитника, те провођењу обука регионалних координатора и анкетара, а анкета је проведена у периоду од 1. септембра 2022. до 15. октобра 2022. године.

Анкетирано је укупно 1.015 послодаваца са територије Републике Српске и то мала, велика и средња предузећа. Анкетом нису обухваћена предузећа са сљедећим дјелатностима: пољопривреда, шумарство и риболов, јавна управа и одбрана, образовање, дјелатности домаћинстава као послодаваца и дјелатности екстериторијалних организација и органа.

Методологија и упитник за послодавце у 2022. години настао је као резултат рада Завода за запошљавање Републике Српске у сарадњи са Федералним заводом за запошљавање, Заводом за запошљавање Брчко дистрикта БиХ. Ријеч је о истраживању које је провео ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске користећи властите ресурсе, знања и вјештине уз техничку подршку пројекта Европске уније ,,Унапређење истраживања тржишта радаˮ.

Циљ истраживања је прикупљање података од послодаваца о запошљавању у 2022. години и потребама запошљавања у 2023. години, те кретањима на тржишту рада у Републици Српској. Фокус упитника је на послодавцу (предузећу), с обзиром да послодавац има одговорност за одабир технологије и начина организације рада и производње, те је најдиректније укључен у тржиште рада.

Главни корисници овог истраживања су креатори политика, као и доносиоци одлука у подручјима запошљавања, образовања, економског развоја Републике Српске, послодавци који имају потребу за запошљавањем, обукама, подстицајима, али и шира јавност уопште.

Резултати анкете ће послужити унапређењу система за праћење и потребу процјена тржишта рада, спровођењу и процјени ефикасности мјера активне политике, као и побољшању размјене информација о понуди и потражњи радне снаге у складу са међународним стандардима.

Детаљан документ Истраживања тржишта рада можете прегледати ОВДЈЕ.

Све вијести

Остале вијести

10.03.2023.Публикације

Информације за незапослена лица
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА, САДА ЈЕ ВАШ ПОСАО! ИАКО ЈЕ ЈЕ ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА…

Све публикације