ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ЈУ ЗЗЗРС

Сри, 03.05.2023.


На основу одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, број 01.6/0101-456-1/23 од 28. 4. 2023. године, Комисија за спровођење процедуре продаје службених возила ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, објављује

 

Ј А В Н У  Л И Ц И Т А Ц И Ј У

за продају службеног возила ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

 

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ.

Све вијести

Остале вијести

20.01.2023.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације