УПРАВА ЗАВОДА РАЗГОВАРАЛА О ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА И АНАЛИЗИ СТАЊА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Сри, 28.02.2024.


В. д. директора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина одржао је радни састанак са члановима канцеларије, помоћницима директора и руководиоцима филијала у Палама.

Акциони план запошљавања за 2024. годину, као основни инструмент активне политике запошљавања којим се утврђују мјере и активности ка остварењу циљева дефинисаних Стратегијом запошљавања Републике Српске 2021–2027,  био је главна тема овог састанка.

Акциони план запошљавања садржи дефинисане релевантне мјере и активности, индикаторе резултата, предвиђене рокове за реализацију активности, као и финансијски оквир за његову реализацију.

Нагласак је стављен на анализу постојећег стања и програме запошљавања који треба да буду реализовани у складу са Акционим планом запошљавања за 2024. годину.

Говорећи о програмима запошљавања истакнуто је да посебну пажњу треба посветити запошљавању младих, али и лица која припадају угроженим групама, а то су: догорочно незапослена лица (лица која се воде на евиденцији 12 мјесеци и дуже), особе старије од 40 година, жене, особе са инвалидитетом, особе које су жртве насиља, Роми и друге групе.

Идеја за реализацију овогодишњег плана је да активности буду усмјерене на нова запошљавања лица која се воде на евиденцији у привредним субјектима, а с циљем пружања подршке послодавцима у избору и обезбјеђивању одговарајућих кадрова како би се повећала конкурентност привреде Републике Српске.

Усаглашено је да је неопходно унаприједити активне мјере запошљавања да би се наставио актуелни тренд пада незапослености у Републици Српској.

Током састанка су размијењене информације и искуства о системима посредовања у запошљавању, као и о начину рада на подручју свих филијала и локалних бироа. Дефинисани су даљи кораци за унапређење рада са послодавцима и  незапосленим лицима те квалитетније представљање послова и слободних радних мјеста у складу са квалификацијама и способностима тражилаца посла.

Анализирани су извјештаји о остваривању права незапослених лица на новчану накнаду за које ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске издваја значајна средства. С тим у вези, договорена је оштрија контрола поднијетих захтјева за остваривање права на исплату новчане накнаде те ближа сарадња са инспекторатима, како не би долазило до злоупотреба а самим тим и непотребног финансијског оптерећења.

На крају састанка су размијењене идеје о одржавању Сајмова запошљавања који су замишљени тако да повезују велики број послодаваца са великим бројем незапослених лица. Представници послодаваца који учествују на оваквим догађајима упознали би се и поразговарали са заинтересованим незапосленим лицима, а та лица би имала прилику да остваре директан контакт с послодавцима и евентуално пронађу запослење.

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

14.03.2024.Публикације

Статистички билтен- јануар 2024. године
Статистички билтен ЈУЗЗЗРС за јануар мјесеце 2024. године

Све публикације