Истраживање тржишта рада 2021/2022. године

Уто, 12.04.2022.


ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је провео Истраживање тржишта рада у Републици Српској. У новембру 2021. године приступило се узорковању послодаваца, тестирању упитника, те провођењу обука регионалних координатора и анкетара, а анкета је проведена у периоду од 1. 12. до 31. 12. 2022. године.

Анкетирано је укупно 1.100 послодаваца са територије Републике Српске и то мала, велика и средња предузећа. Анкетом нису обухваћена предузећа са сљедећим дјелатностима: пољопривреда, шумарсто и риболов, јавна управа и одбрана, образовање, дјелатности домаћинстава као послодаваца и дјелатности екстериторијалних организација и органа.

Методологија и упитник за послодавце у 2021. години настао је као резултат рада Завода за запошљавање Републике Српске у сарадњи са Федералним заводом за запошљавање, Заводом за запошљавање Брчко дистрикта БиХ. Ријеч је о истраживању које је провео Завод за запошљавање Републике Српске користећи властите ресурсе, знања и вјештине уз техничку подршку пројекта Европске уније ,,Унапређење истраживања тржишта радаˮ.

Циљ истраживања је прикупљање података од послодаваца о запошљавању у 2021. години и потребама запошљавања у 2022. години, те кретањима на тржишту рада у Републици Српској. Фокус упитника је на послодавцу (предузећу), с обзиром да послодавац има одговорност за одабир технологије и начина организације рада и производње, те је најдиректније укључен у тржиште рада.

Главни корисници овог истраживања су креатори политика, као и доносиоци одлука у подручјима запошљавања, образовања, економског развоја Републике Српске, послодавци који имају потребу за запошљавањем, обукама, подстицајима, али и шира јавност уопште.

Резултати анкете ће послужити унапређењу система за праћење и потребу процјена тржишта рада, спровођењу и процјени ефикасности мјера активне политике, као и побољшању размјене информација о понуди и потражњи радне снаге у складу са међународним стандардима.

Детаљан документ Истраживања тржишта рада можете прегледати ОВДЈЕ.

Све вијести

Остале вијести

27.09.2021. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

20.01.2023.Публикације

Виша стручна спрема
Виша стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације