САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У БиХ

Пет, 01.03.2024.


В. д. директора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина, заједно са сарадницима,  данас је организовао радни састанак у Палама са делегацијом Међународне организације рада (МОР) у Босни и Херцеговини.

Међународна организација рада (International Labour Organization; ИЛО) специјализована је агенција Уједињених нација која промовише социјалну правду и међународно призната људска и радничка права. Ова организација већ дужи низ година има успјешну сарадњу са Заводом за запошљавање Републике Српске при реализацији разних пројеката.

На састанку је разговарано  о тренутно активним пројектима које проводи МОР у БиХ, а то су:

1. „EU4Employment” који за циљ има  побољшање социо-економске ситуације и услова живота у Босни и Херцеговини и то путем трогодишње иницијативе (1. фебруар 2023 – 31. јануар 2026. г.) нудећи могућност запослења младима, женама из руралних подручја, рањивим групама укључујући особе с инвалидитетом, Роме/Ромкиње и дугорочно незапослене особе;

2. „Локална партнерства за запошљавање” која за циљ имају оснаживање сарадње општина, служби за запошљавање, послодаваца, образовних институција и невладиних организација на локалном нивоу ради рјешавања питања незапослености.

Представници Завода за запошљавање презентовали су тренутну ситуацију на тржишту рада у Републици Српској и упознали представнике МОР-а о активностима које се предузимају у циљу смањења незапослености.

Такође, разговарано је о будућој сарадњи која ће бити додатно интезивирана и асистенцији коју је могуће очекивати од МОР-а.

Посебно су важне предстојеће активности које подржава МОР, а то су имплементирање међународно прихваћеног пројекта  „Гаранције за младе”  те подршка процесима евалуације активних мјера запошљавања и одређеним промотивним активностима у циљу спајања понуде и потражње за радном снагом.

02.11.2023. Остали пројекти

ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ
ЈАВНИ ПОЗИВ TRIPLE WIN ПРОЈЕКАТ - ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ…

Сви пројекти

29.01.2024.Публикације

Статистички билтен- децембар 2023.
Статистички билтен ЈУ ЗЗЗРС за децембар 2023.

Све публикације