Правилним избором занимања до лакшег запослења

Чет, 12.04.2018.


ЦИСО центар Приједор је у 2018. години успјешно реализовао активности које се односе на професионално информисање ученика завршних разреда основних школа. Овим активностима  обухваћене су 24 централне и 5 подручних основних школа, са 973 ученика завршних разреда у 53 одјељења.  У 2018. години ЦИСО Приједор обишао је све основне школе на подручју које покрива Филијала Приједор. Тако су поред школа у Приједору, у професионално информисање укључене и све основне школе у Новом Граду, Козарској Дубици, Костајници, Оштрој Луци и Крупи на Уни.

Ученицима је указано на важност правилног избора занимања, те су информисани о тренутном стању на тржишту рада, дефицитарним и суфицитарним занимањима, и занимањима која се планирају уписивати у наредној школској години на подручју Филијале. Посебан акценат стављен је на занатска занимања за којима постоји реална потреба на тржишту рада, те значају и могућностима обављања квалитетне праксе за занимања која образују средње стручне школе са подручја Филијале.

Стручни сарадник ЦИСО центра је учествовао и на Трећем сајму занимања који је одржан у Приједору у организацији Министарства просвјете и културе Републике Српске. Циљ сајма био је упознавање ученика деветих разреда основних школа са струкама и занимањима у области средњег образовања. Овдје су још једном ученицима пружене додатне информације које би им требале олакшати доношење одлуке везане за избор занимања.

Све вијести

Остале вијести

12.01.2011.Публикације

Информације за незапослена лица
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА, САДА ЈЕ ВАШ ПОСАО! ИАКО ЈЕ ЈЕ ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА…

Све публикације