Правилним избором занимања до лакшег запослења

Чет, 12.04.2018.


ЦИСО центар Приједор је у 2018. години успјешно реализовао активности које се односе на професионално информисање ученика завршних разреда основних школа. Овим активностима  обухваћене су 24 централне и 5 подручних основних школа, са 973 ученика завршних разреда у 53 одјељења.  У 2018. години ЦИСО Приједор обишао је све основне школе на подручју које покрива Филијала Приједор. Тако су поред школа у Приједору, у професионално информисање укључене и све основне школе у Новом Граду, Козарској Дубици, Костајници, Оштрој Луци и Крупи на Уни.

Ученицима је указано на важност правилног избора занимања, те су информисани о тренутном стању на тржишту рада, дефицитарним и суфицитарним занимањима, и занимањима која се планирају уписивати у наредној школској години на подручју Филијале. Посебан акценат стављен је на занатска занимања за којима постоји реална потреба на тржишту рада, те значају и могућностима обављања квалитетне праксе за занимања која образују средње стручне школе са подручја Филијале.

Стручни сарадник ЦИСО центра је учествовао и на Трећем сајму занимања који је одржан у Приједору у организацији Министарства просвјете и културе Републике Српске. Циљ сајма био је упознавање ученика деветих разреда основних школа са струкама и занимањима у области средњег образовања. Овдје су још једном ученицима пружене додатне информације које би им требале олакшати доношење одлуке везане за избор занимања.

19.04.2018. Пројекти ЗЗЗРС

Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм…

Сви пројекти

26.12.2017. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2018. години
Завод за запошљавање Републике Српске и ове године…

Сви пројекти

08.03.2011.Публикације

Економска криза
Завод за запошљавање Републике Српске се крајем 2008. године…

Све публикације