Пројекат подршке запошљавања - Огласи

Чет, 06.02.2020.


Босна и Херцеговина /Република Српска је је примила  новчана средства од Свјетске банке за покриће трошкова за провођење Пројекта Подршке запошљавању, с намјером да се дио тих средстава искористи за набавку и плаћање, по основу уговора,  брзих скенера којима  ће  се убрзати провођење процедура Завода за запошљавање Републике Српске.

Позив за достављање понуда за набавку брзих скенера можете погледати овдје.

У оквиру реализације мјера активне политике које проводи Завод за запошљавање, посебан акценат се ставља на мониторинг и евалуацију реализованих мјера запошљавања. Мониторинг и евалуација су неодвојива компонента програма суфинансирања запошљавања, да ли су остварени дефинисани општи и посебни циљеви програма, какви су ефекти са аспекта укључених циљних група, као и укупни ефекти у односу на уложена средства.

Да би остварили кључне циљеве у процесу унапређења и ефикасности тржишта рада, неопходно је ангажовање стручњака/консултанта из ове области, са циљем овладавања методама процјене утицаја, стицања практичних знања у овој области, неопходних за креирање активних политика запошљавања, заснованих на оствареним резултатима.   

Оглас за услуге индивидуалног консултанта можете погледати овдје.

Оглас за услуге индивидуалног консултанта за истраживања у области тржишта рада можете погледати овдје.

Све вијести

Остале вијести

05.02.2019. Остали пројекти

Запошљавање радника у Републици Словенији
Из Завода за запошљавање Републике Словеније свакодневно…

Сви пројекти

12.01.2011.Публикације

Права незапослених лица
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ СЕ СМАТРА лице пријављено на евиденцију…

Све публикације