Резултати истраживања тржишта рада у Републици Српској за 2020/2021. годину

Уто, 11.05.2021.


Циљ истраживања био је прикупљање података од послодаваца о запошљавању у 2020. години и потребама запошљавања у 2021. години, те кретањима на тржишту рада у Републици Српској.

Упитником се испитивало стварно стање, мишљења и перцепције у предузећима на подручју Републике Српске, а подаци су се прикупљали примарно од власника, менаџера и менаџера људских ресурса, који су били упознати са радом предузећа у претходном периоду, односно плановима за период који слиједи.

Фокус оваквог упитника био је на послодавцу (предузећу), с обзиром да послодавац има одговорност за одабир технологије и начина организације рада и производње, те је најдиректније укључен у тржиште рада.

Истраживање је показало финансијске ефекте пословања у 2020. години и утицај пандемије „КОВИД 19ˮ на рад предузећа. Опадање у обиму пословања забиљежио је највећи проценат послодаваца (47,1%). Стагнацију обима пословања имало је 31,1% послодаваца, док је раст присутан код 21,5% послодаваца.

Послодавци су у моменту провођења анкете имали ангажованих 29.270 радника, што је чинило 10% од укупног броја запослених у Републици Српској, а према врсти уговора 82% запослених је имало закључен уговор на неодређено вријеме, док је 16,6% радника имало уговор о раду на одређено вријеме.

Гледајући број запослених по регијама видимо да је највише новозапослених радника било у Приједору - 47,2%, Бањалуци - 35,5%, те у Источном Сарајеву - 32,4%.

Занимања за која су послодавци исказали највеће интересовање (од укупног броја новозапослених ) у 2020. години су: возачи теретних возила, возачи камиона, машински техничари, трговци, бравари, економисти и др.

Приликом тражења радника, послодавци користе личне контакте и познанства (73,4% послодаваца користи овај приступ), те биро за запошљавање - 40,2% послодаваца.

На питање о запошљавању радника из посебних категорија велики број послодаваца има могућност да запосли млађа лица без радног искуства (64,8%) и старије од 40 година (56,1%).

Истек уговора о раду је био најчешћи специфични разлог отпуштања радника (25,4%), а слиједи утицај пандемије (21,4%) и смањен обим пословања (19,6%). Жене чине 29,1% отпуштене радне снаге.

Од укупног броја послодаваца који су учествовали у истраживању (978), 478 планира запошљавати нове раднике у 2021. години.

Укупан број послодаваца који је спреман да понуди практичну наставу за ученике и студенте износи 288, што је 29,4% од укупног броја послодаваца у узорку.

Најчешћа занимања за која послодавци имају могућност да организују практичну наставу или обуку обухватају: продавач-трговац, бравар, економиста, кувар, електротехничар, конобар, аутомеханичар, машински техничар, заваривач – варилац, грађевински инжењер, зидар, архитекта, инжењер електротехнике, столар, тесар, грађевински техничар, економски техничар, кројач, машински инжењер и армирач.

У истраживању је учествовало укупно 978 предузећа са подручја Републике Српске, а истраживање тржишта рада у Републици Српској за 2020/2021. годину, можете погледати ОВДЈЕ.

Истраживање тржишта рада АТВ

Све вијести

Остале вијести

15.02.2021. Пројекти ЗЗЗРС

Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2021. години
 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује…

Сви пројекти

29.07.2021. Остали пројекти

Јавни позив - “Обрти нуде будућност”
Агенција за рад и запошљавање БиХ у сарадњи са ентитетским…

Сви пројекти

07.04.2021.Публикације

Статистички билтен- јануар 2020.
Статистички билтен ЈУ Завода за запошљавање Републике…

Све публикације